Dotazník "Spôsoby nakupovania"
Prosíme Vás o účasť na dotazníku o spôsoboch nakupovania potravinových produktov.