Dotazník "Názor spolo?nosti na domáce násilie"
Vážená respondentka, Vážený respondent.
Ako súčasť svojej diplomovej práce by som chcela uskutočniť výskum na tému domáce násilie – názor spoločnosti na domáce násilie. Za účelom získania presných a objektívnych informácií na túto tému Vás prosím, aby ste odpovedali úprimne. Dotazník je anonymný. Jednotlivé odpovede nebudú vyhodnocované oddelene. Vyplnenie dotazníka zaberie 5 minút Vášho času. Ďakujem


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!