Dotazník "Využívanie elektronických informa?ných zdrojov sprístup?ovaných v rámci projektu NISPEZ"
Centrum vedecko-technických informácii SR je riešiteľom národného projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom“ (ďalej NISPEZ), ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V rámci projektu je sprístupňovaných 15 kolekcií odborných a vedeckých elektronických informačných zdrojov. Na zhodnotenie efektívnosti využívania týchto e-zdrojov sme pripravili elektronický dotazník, ktorého výsledky môžu byť jedným z faktorov, ktoré ovplyvnia štruktúru ponuky e-zdrojov v ďalšom období realizácie projektu.

Prosíme o vyplnenie dotazníka. Dotazník sa spúšťa kliknutím na tlačidlo „Štart“.

Výsledná správa bude uverejnená na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!