Dotazník "Modálna harmónia v liturgickej hudbe"
Vážená kolegyňa, vážený kolega,
obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorého cieľom je získanie informácií o súčasnom stave povedomia slovenských chrámových organistov, učiteľov liturgickej organovej hry a ich študentov o modalite a modálnych postupoch a o potrebe praktického riešenia prípadných nedostatkov v danej oblasti.
Vaše údaje budú spracované v rámci dizertačnej práce a  príležitostne publikované v odbornej literatúre.
Prosím Vás, aby ste si celú položku najskôr prečítali a podľa vlastného uváženia vyznačili vhodnú odpoveď, prípadne ju doplnili. Kvôli zámeru dotazníka čo najobjektívnejšie reflektovať skutočný stav skúmanej problematiky Vás prosím o úprimnosť a odpovede čo najviac zodpovedajúce realite.

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu Mgr. Matej Bartoš