Dotazník "- využívanie elektronických informa?ných zdrojov sprístup?ovaných v rámci projektu NISPEZ – dotazníkový prieskum"
Centrum vedecko-technických informácii SR (CVTI SR) je riešiteľom národného projektu „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom“ (NISPEZ), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. V rámci projektu je sprístupňovaných 16 kolekcií odborných a vedeckých elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) a vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk. CVTI SR každoročne vyhodnocuje efektívnosť využívania týchto e-zdrojov.
Vzhľadom na to, že projekt NISPEZ vstúpil do štvrtého roka svojej realizácie, sú výsledky prieskumu pre CVTI SR dôležité najmä pre zisťovanie spokojnosti cieľových skupín s ponukou e-zdrojov. Výsledky sú zároveň aj dôležitý podklad pre strategické rozhodovanie a optimálne nastavenie e-zdrojov do budúcnosti.

Prosíme o vyplnenie dotazníka. Jeho vyplnenie Vám zaberiem len 5 minút, spúšťa sa kliknutím na tlačidlo „Štart“.

Výsledná správa bude uverejnená na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!