Dotazník "Ultracraft 1 Nábor do admin tímu"
Krátky dotazník podľa ktorého budete vybraný do admin tímu. PS: Niektoré otázky nemajú vplyv na výsledok, ale zase pätolizačov nechceme.