Dotazník "o pohybe v lavínovom teréne a správaní pri lavínovej nehode (respondenti SR) ?.2."
Vážený respondent, dostal sa Vám do rúk anonymný dotazník, ktorého cieľom je zmapovať u rizikovej skupiny (skialpinista, freerider, horolezec, turista) pohyb v lavínovom teréne, skúsenosť s lavínovou nehodou, používanie bezpečnostného vybavenia a vedomosti o prvej pomoci pri lavínovej nehode.
Výsledky výskumu budú použité pri písaní mojej bakalárskej práce na tému: „Práca zdravotníckeho záchranára pri lavínovej nehode.“ a na odborných seminároch Spoločnosti horskej medicíny.
Na každú otázku zakrúžkujte alebo doplňte odpoveď, ktorá najviac vystihuje Váš názor. Prosím, k vyplneniu dotazníka pristupujte zodpovedne a na otázky odpovedajte pravdivo. Pri teste z prvej pomoci odpovedajte z hlavy, bez použitia literatúry/internetu.

Ďakujem za spoluprácu.

Ivana Sikulová, študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia.
Odbor: urgentná zdravotná starostlivosť,
Fakulta Zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici.