Dotazník "SLOVENCINA/FRANCÚZŠTINA - gramatické interferencie"
Dotazník je určený Francúzom učiacim sa slovenčinu ako cudzí jazyk, slúži ako predvýskum dizertačnej práce "Jazyková interferencia slovenčiny a francúzštiny u rodeného frankofónneho hovoriaceho s parciálnou komunikačnou kompetenciou v slovenskom jazyku".
Obsahuje otázky o respondentoch vo francúzskom jazyku, 10 praktických otázok z gramatiky slovenského jazyka a dve úlohy.


Bonjour, chers apprenants du slovaque langue étrangère!

Je mʼappelle Lucia Hrčková et je suis doctorante à la Faculté des Lettres de lʼUniversité Matej Bel en Slovaquie et je travaille sur la thèse L'interférence linguistique du slovaque et du français chez un locuteur francophone ayant une compétence linguistique partielle en langue slovaque. Dans ce sens, je voudrais vous poser quelques questions concernant votre apprentissage de la langue slovaque, 10 questions de grammaire slovaque et deux courts exercices pratiques.


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!