Dotazník "Dotazník pre rodičov ZŠ Pri kríži 11"
Škola je prostredie, ktoré všetci poznáte. Informácie od Vás môžu prispieť k zisteniu prípadných nedostatkov a k zlepšeniu života v škole. Zamyslite sa, prosím, nad uvedenými tvrdeniami, ktoré súvisia so školou, kam chodí Vaše dieťa. Posudzujte celú školu, všetkých učiteľov i spolužiakov Vášho dieťaťa. Zvážte a rozhodnite sa, či s určitým názorom alebo situáciou môžete rozhodne súhlasiť, skôr súhlasiť, skôr nesúhlasiť alebo rozhodne nesúhlasiť. Označte príslušné políčko. Je dôležité, aby ste sa vyjadrili ku každému tvrdeniu. Vyplnenie dotazníku trvá približne 15 minút. Dotazník je anonymný.


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!