Dotazník "Komunikačné aktivity na sociálnych sieťach"
Vážení respondenti,

Som študentkou tretieho ročníka odboru Ekonomika a manažment podniku na Žilinskej univerzite v Žiline. Chcela by som Vás požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý slúži na analýzu vnímania komunikačných aktivít vybranej značky na sociálnych sieťach. Výsledky dotazníka budú použité výlučne pre potreby mojej bakalárskej práce a jeho vyplnenie Vám zaberie maximálne 10 minút.

Ďakujem za Vašu ochotu.

Adriána Friedlová


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!