Dotazník "Ohodnotenie vzdelávania"
Ďakujeme za aktívnu účasť na našom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka. Chceme získať Váš názor. Výsledky dotazníka sa využijú pri organizovaní budúcich akcií tak, aby vyhovovali Vašim potrebám a prianiam.