Dotazník "spokojnosti čitateľa so službami Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou"
Vážení čitatelia,
s cieľom skvalitnenia služieb našej knižnice Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie Vašich požiadaviek, prípadne spokojnosti. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené anonymne. Získané výsledky budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb. Ďakujeme Vám za odpovede, trpezlivosť a čas, ktorý tomuto dotazníku venujete.