Dotazník "Návrh kandidátov do rady školy za rodičov ZŠ"
Vážení rodičia,
je dôležité, aby ste si zvolili svojich kandidátov za členov do rady školy.
V tomto anonymnom dotazníku navrhnite meno a priezvisko dvoch kandidátov za triedu, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Na základe Vašich návrhov z každej triedy budú vybraní dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov.
So súhlasom narhnutých kandidátov s najvyšším počtom hlasov sa vytvorí  kandidátna listina.
Za Váš návrh kandidátov vopred ďakujeme.


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!