Dotazník "Hodnotenie vzdelávania"
Ďakujeme za aktívnu účasť na našom vzdelávaní pedagogických zamestnancov. Prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka. Výsledky dotazníka využijjeme na skvalitnenie ponúkaných programov vzdelávania, aby vyhovovali Vašim potrebám a prianiam.