Výsledky dotazníka ""Akú vodu pijem""
Štatistiky respondentov :
Celkový počet respondentov:
106
Muž: 56
Žena: 50
Priemerný vek: 12.3 rokov
Zhrnutie výsledkov
1. Akú vodu používate vo vašej domácnosti na pitie a varenie?
z vlastnej studne 24 bar1bar2  22.6%
z verejného vodovodu 54 bar1bar2  50.9%
aj zo studne aj z vodovodu 28 bar1bar2  26.4%
Súhrn odpovedí 106  
2. Čo prevažne doma pijete?
vodu 49 bar1bar2  46.2%
čaj 29 bar1bar2  27.4%
minerálku 22 bar1bar2  20.8%
iné 6 bar1bar2  5.7%
Súhrn odpovedí 106  
Iné odpovede:
 • vodu zvodovodu
 • sladku vodu
 • ochutenú
 • Balodovsku
 • čistú vodu
 • Džus
3. Akú vodu prevažne pijete?
len z vodovodu 26 bar1bar2  24.5%
len balenú vo fľašiach z obchodu 13 bar1bar2  12.3%
aj z vodovodu aj balenú z obchodu 67 bar1bar2  63.2%
Súhrn odpovedí 106  
4. Ak pijete balenú vodu, tak je to prevažne voda...
nesladená 22 bar1bar2  20.8%
sladená 20 bar1bar2  18.9%
aj sladená aj nesladená 56 bar1bar2  52.8%
nepijem balenú vodu 8 bar1bar2  7.5%
Súhrn odpovedí 106  
5. Čo si prevažne nosíte do školy na pitie?
vodu 35 bar1bar2  33%
čaj 29 bar1bar2  27.4%
minerálku 25 bar1bar2  23.6%
iné 17 bar1bar2  16%
Súhrn odpovedí 106  
Iné odpovede:
 • sirupovú vodu
 • nic
 • colu
 • sladku vodu
 • drobček jahodovi
 • voda so sirupom
 • sirupovu vodu
 • sladenú
 • sirupovú vodu
 • sirupovu
 • Coca Cola
 • sirupovu vodu
 • čistú vodu
 • Kofola
 • SIRUP
 • Džus
 • Sirupová voda

Vysvetlenie: Súhrn výsledkov je súčet odpovedí, ktoré zvolili účastníci na jednotlivé otázky. Percentuálna hodnota pre každú možnosť odpovede sa vypočíta, ak počet týchto odpovedí vydelíme celkovým počtom odpovedí.