Výsledky dotazníka ""Ohodnotenie vzdelávania""
Štatistiky respondentov :
Celkový počet respondentov:
199
Zhrnutie výsledkov
1. Akého vzdelávania ste sa zúčastnili? (viacero odpovedí je možných)
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 160 bar1bar2  48.3%
Myšlienkové mapy v edukácii 161 bar1bar2  48.6%
Interaktívna komunikácia 5 bar1bar2  1.5%
Interaktívne technológie a interaktívna tabuľa 5 bar1bar2  1.5%
Súhrn odpovedí 331  
2. Čo ste očakávali od vzdelávania?
Rozšírenie svojich zručností 85 bar1bar2  42.7%
Rozšírenie svojich vedomostí 47 bar1bar2  23.6%
Možnosť zvýšenia platu 63 bar1bar2  31.7%
Iné 4 bar1bar2  2%
Súhrn odpovedí 199  
3. Prosím ohodnoťte školenie:
Výkony prednášajúcich
Veľmi dobré 122 bar1bar2  61.3%
Dobré 59 bar1bar2  29.6%
Priemerné 12 bar1bar2  6%
Slabé 6 bar1bar2  3%

Vedomosti prednášajúcich
Veľmi dobré 142 bar1bar2  71.4%
Dobré 46 bar1bar2  23.1%
Priemerné 8 bar1bar2  4%
Slabé 3 bar1bar2  1.5%

Profesionálny prístup lektorov
Veľmi dobré 134 bar1bar2  67.3%
Dobré 44 bar1bar2  22.1%
Priemerné 15 bar1bar2  7.5%
Slabé 6 bar1bar2  3%

Profesionálny prístup organizácie
Veľmi dobré 145 bar1bar2  72.9%
Dobré 45 bar1bar2  22.6%
Priemerné 5 bar1bar2  2.5%
Slabé 4 bar1bar2  2%

On-line podpora a komunikácia
Veľmi dobré 155 bar1bar2  77.9%
Dobré 38 bar1bar2  19.1%
Priemerné 5 bar1bar2  2.5%
Slabé 1 bar1bar2  0.5%

4. Ako Vám vzdelávanie pomohlo dosiahnuť Váš cieľ a splniť očakávania?
Veľmi dobre 147 bar1bar2  73.9%
Dobre 39 bar1bar2  19.6%
Priemerne 7 bar1bar2  3.5%
Slabo 6 bar1bar2  3%
Súhrn odpovedí 199  
5. Ako Vám školenie pomohlo zdokonaliť a rozšíriť:
Vaše vedomosti
Veľmi 92 bar1bar2  46.2%
Dobre 81 bar1bar2  40.7%
Priemerne 15 bar1bar2  7.5%
Slabo 11 bar1bar2  5.5%

Praktické zručnosti
Veľmi 114 bar1bar2  57.3%
Dobre 65 bar1bar2  32.7%
Priemerne 11 bar1bar2  5.5%
Slabo 9 bar1bar2  4.5%

Používanie inovačných metód
Veľmi 104 bar1bar2  52.3%
Dobre 75 bar1bar2  37.7%
Priemerne 9 bar1bar2  4.5%
Slabo 11 bar1bar2  5.5%

Používanie IKT
Veľmi 105 bar1bar2  52.8%
Dobre 67 bar1bar2  33.7%
Priemerne 13 bar1bar2  6.5%
Slabo 14 bar1bar2  7%

6. Ako celkovo hodnotíte absolvované vzdelávanie?
Prínosné bar1bar2 Neprínosné
1.62 / 5
Spomedzi 199 respondentov je priemerná odpoveď 1.62 (na stupnici od 1 do 5).
7. Prosím určte, ktoré z vymenovaných aspektov sú podľa Vášho názoru dôležité pre vzdelávanie (viacero odpovedí je možných)
Obsah prezentácií a kvalita informácií 131 bar1bar2  30.4%
Možnosť získať nové praktické zručnosti 167 bar1bar2  38.7%
Možnosť získať nové kontakty 24 bar1bar2  5.6%
Zbehlí a skúsení prednášajúci 89 bar1bar2  20.6%
Možnosť stráviť príjemný čas s kolegami 20 bar1bar2  4.6%
Súhrn odpovedí 431  
8. Aké témy alebo oblasti by ste privítali na ďalších školeniach: (viacero odpovedí je možných)
Ovládanie IKT 70 bar1bar2  11.1%
Inovačné metódy vo vyučovaní 106 bar1bar2  16.8%
Finančná gramotnosť 56 bar1bar2  8.9%
Nové prezentačné metódy 42 bar1bar2  6.6%
Integrácia, inklúzia a žiaci so ŠVVP 83 bar1bar2  13.1%
Prierezové témy pre viac predmetov 47 bar1bar2  7.4%
Jednopredmetové vzdelávania 26 bar1bar2  4.1%
Zvládanie stresu, syndróm vyhorenia 75 bar1bar2  11.9%
Zvládanie neprispôsobivých žiakov 127 bar1bar2  20.1%
Súhrn odpovedí 632  
9. Akú formu vzdelávania by ste uprednostnili?
Prezenčnú 37 bar1bar2  18.6%
Dištančnú (samovzdelávanie) 23 bar1bar2  11.6%
Zmiešanú prezenčnú aj dištančnú 100 bar1bar2  50.3%
On-line vzdelávanie (konferenčné spojenie s lektorom cez internet) 39 bar1bar2  19.6%
Iné 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 199  
10. Ktorú miestnosť by ste uprednostnili na usporiadanie školenia?
img/sk/user_q8/409752939_sm.jpg 74 bar1bar2  37.2%
img/sk/user_q8/409752940_sm.jpg 101 bar1bar2  50.8%
img/sk/user_q8/409752941_sm.jpg 24 bar1bar2  12.1%
Súhrn odpovedí 199  
11. Ktoré dni sú pre Vás najvhodnejšie, aby ste sa mohli zúčastniť vzdelávania? (viacero odpovedí je možných)
Pracovné dni 53 bar1bar2  26.1%
Voľné dni a víkendy 89 bar1bar2  43.8%
Nezáleží ktorý deň 61 bar1bar2  30%
Súhrn odpovedí 203  
12. Iné dôležité poznámky,alebo návrhy (dobrovoľná otázka)
1) Sústrediť sa viac na ľudí, ktorí majú záujem naučiť sa niečo ako tých, čo zabíjajú čas.
2) Prehodnotiť kvalifikovanosť lektorov.
3) Tento absolvovany sposob vzdelavania mi vyhovuje,...
4) Pan prednasajuci bol velmi velmi velmi slabucky. Este som nezazila podobne vzdelavanie.
5) Veľmi príjemná komunikácia, milý prístup, ústretovosť. Myslienkove mapy určite v praxi začnem využívať. Ďakujem za novu inšpiráciu 😉
6) nemám žiadne
7) Mne vyhovovalo samoštúdium s možnosťou konzultácií na stretnutí.

Cena 90€ bola najvyššia akú som za kreditné vzdelávanie zaplatila a vzhľadom na výraznú dištančnú mieru sa mi vidí ako neprimeraná.

Osobne ma zaujímajú aj cloudové riešenia.
8) V niektorých otázkach som si nevedela vybrať odpoveď, pretože mi nevyhovovali možnosti. Tak napr. - celkové hodnotenie školení som dala 2, ale len preto, lebo si viem predstaviť, že ak by mali vyššiu časovú dotáciu alebo by boli rozdelené podľa počiatočných zručností frekventantov, boli by efektívnejšie. V mojej skupine boli účastníci, ktorí vedeli s IKT pracovať veľmi dobre ale aj takí, ktorí potrebovali každú informáciu zopakovať niekoľkokrát. Ak by boli rozdelené pre rôzne typy užívateľov počítačov, časť z nás by sa mohla dostať aj k náročnejším funkciám programov, resp. k nejakej forme nadstavby. Rovnako miestnosti na výber školenia - v zásade by som si nevybrala ani jednu, pretože napr. pre výučbu IKT technológií potrebujete alebo dostatok počítačov, alebo aspoň zástrčiek na predlžovačky. Toto bolo veľké pozitívum miesta konania školenia v Trnave. Všetci sme sa obávali, či si budeme mať ako zapojiť notebooky, ale nebol s tým najmenší problém. Za tento detail, ktorý nám veľmi uľahčil školenie, naozaj ďakujem. Pokiaľ ide o deň - záležalo by od témy školenia. Nie na všetky školenia by ma zamestnávateľ pravdepodobne uvoľnil. V takom prípade by som potrebovala víkendový termín. Keďže témy mnou absolvovaných školení sa priamo netýkali metód, zvolila som zlatú strednú cestu pri hodnotení tohto aspektu - viac sme sa zamerali na praktické informatické zručnosti ako metodiku. Metód sa školenie dotklo len okrajovo, lebo neboli jeho predmetom.
9) žiadne
10) Ďakujem za výbornú spoluprácu a prístup. Ďakujem za možnosť zhodnotenia svojich skúseností a zručností aplikovaných v edukačnom procese vo finančnom ohodnotení svojej práce.
11) Dakujem panovi prezentujucemu, velmi nas motivoval v nasej praci
12) Nemám žiadne návrhy, nakoľko bolo všetko 100 percentné. Lektori boli trpezlivý, maximálne ochotný, veľmi dobre pripravení.
13) -
14) Miestnosti by mohli byť dostatočné veľké, prispôsobené počtu účastníkov.
15) Aby vzdelávania prebiehali čo najbližšie k pracovisku
16) Vzdelávanie by som uvítala v skorších hodinách,od rána. nie v poobedných,kedy jeuz problém (nemotorizovanym) záujemcom dostaviť sa na vzdelávanie. Nie je možné sa potom vrátiť domov ak sa spoliehame iba na spoje.
17) Prijala by dom viac vzdelávaní pre deti MŠ... Čo sa týka porúch správania, recove vady u detí, individuálny prístup...
18) Očakávala by som príjemnejšie správanie sa lektorov voči účastníkom.

Treba dopredu upozorniť, že si treba so sebou okrem notebooku priniesť aj predlžovačku. Vy ako organizácia ste na to mali byť pripravení, pretože my nevieme v akých podmienkach sa budeme vzdelávať.
13. Ak máte záujem s nami komunikovať, alebo máte na nás nejakú otázku prosím napíšte nám e-mailovú adresu. (dobrovoľná otázka)
1) V prípade, že budete neskôr uskutočňovať vzdelávania v súlade s novou legislatívou, budem rada za preposielanie informácií a ponúk na mail marika.ruzickova85@gmail.com
2) lubica.gerhardtova@gmail.com
3) milan.urda1@gmail.com
4) APapankova@seznam.cz
5) blazena.magdikova@gmail.com
6) zcamajova@gmail.com
7) m.belanovak@gmail.com
8) Prosím, informujte ma o ďalších Vami ponúkaných školeniach.
9) Chcem sa veľmi pekne poďakovať,za ústretovosť a profesionálny prístup.
10) V budúcnosti mam velky záujem aj o dalšie vzdelávania u vás.
11) janka.brozmanova@gmail.com
12) Informovať o vzdelávaniach - katarina.burdelova@gbas.sk
13) a.paulova@gmail.com
14) hanesova_jana1@post.sk

Vysvetlenie: Súhrn výsledkov je súčet odpovedí, ktoré zvolili účastníci na jednotlivé otázky. Percentuálna hodnota pre každú možnosť odpovede sa vypočíta, ak počet týchto odpovedí vydelíme celkovým počtom odpovedí.