Hodnotový systém

Vážená respondentka, Vážený respondent!
Ako súčasť svojej diplomovej práce by som chcel(a) uskutočniť výskum na tému hierarchia ľudských hodnôt v dnešnej spoločnosti.
Za účelom získania presných a objektívnych informácií na túto tému Vás prosím, aby ste odpovedali úprimne.
Dotazník je anonymný. Jednotlivé odpovede nebudú vyhodnocované oddelene. Do úvahy budem brať zhrnuté odpovede na každú otázku a budem na ne odkazovať v diplomovej práci.
Vyplnenie dotazníka zaberie 5 minút Vášho času.
Vložte vaše informácie:
Pohlavie
Vek
Miesto bydliska
Povolanie
1. Stupeň vzdelania
Základná škola
Stredná škola
Vysokoškolský študent
Absolvent vysokej školy
Vyššie univerzitné vzdelanie
2. Pracovné skúsenosti
Žiadne pracovné skúsenosti
1-2 ročné skúsenosti
3-5 ročné skúsenosti
5-10 ročné skúsenosti
10 rokov a viac
3. Rodinný stav
Ženatý/vydatá s deťmi
Ženatý/vydatá bez detí
Žijúci priateľom/priateľkou
Rozvedený
Iné
4. Ohodnoťte, čo si vo svojom živote ceníte najviac (1 – najdôležitejšie; 8 – najmenej dôležité)
  Kariéra
  Rodina
  Priatelia
  Láska
  Peniaze
  Fyzická príťažlivosť
  Moc (spoločenské postavenie)
  Náboženstvo
5. Sex v mojom živote
 12345678910 
Nie je dôležitý          Je veľmi dôležitý
6. Na iných ľuďoch si najviac cením:
  Úprimnosť
  Vernosť
  Úspech v zamestnaní
  Logické a inteligenčné schopnosti
  Peniaze
  Fyzickú príťažlivosť
7. Verím, že
Mám vplyv na väčšinu vecí a udalostí v mojom živote
Existujú nejaké vyššie sily ovplyvňujúce dianie v mojom živote a nemá zmysel niečo plánovať, alebo sa snažiť čokoľvek ovplyvniť
Existujú nejaké vyššie sily ovplyvňujúce dianie v mojom živote, ale môžem ich zmeniť ak naozaj chcem
8. Väčšinou hodnotím seba a iných ľudí:
Ja som dobrý/á, ale ostatní ľudia sú zlí
Ja som zlý/á, ale ostatní ľudia sú dobrí
Ja som dobrý/á aj ostatní ľudia sú dobrí
Ja som zlý/á aj ostatní ľudia sú zlí
9. Pozrite sa na obrázok. Čo hovoria oči o človeku?
img/sk/user_q7/200035644.jpg
Oči šťastného človeka
Oči smutného človeka
Nedá sa povedať
10. Pre mňa je dôležitejšie:
Riadiť sa srdcom
Riadiť sa rozumom
11. Podľa Vášho názoru, ktoré hodnoty sa najviac cenia v dnešnej spoločnosti?
12. Na ktorom z obrázkov cítite silnejšiu lásku?
img/sk/user_q8/200035645.jpg
img/sk/user_q8/200035646.jpg
13. V priebehu najbližších 3 rokov by som chcel(a) venovať viac pozornosti môjmu: (viacero odpovedí je možných)
Postupu v práci
Vzdelaniu
Vzhľadu
Rodinnému životu
Ľúbostnému životu
Náboženstvu
Vaša účasť na tomto dotazníku mi pomohla získať dôležité dáta pre moju diplomovú prácu. Ďakujem za Vaše odpovede!
Ak by ste chceli vidieť výsledky dotazníka - dajte mi vedieť. Pošlem Vám ich.