Ohodnotenie akcie / školenia

Ďakujeme za aktívnu účasť na našej akcii. Prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka. Chceme získať Váš názor. Výsledky dotazníka sa využijú pri organizovaní budúcich akcií tak, aby vyhovovali Vašim potrebám a prianiam.
1. Ktorej časti akcie ste sa zúčastnili? (viacero odpovedí je možných)
Školenia
Ukážky produktov
Neoficiálnej časti a večere
2. Aký bol Váš cieľ a očakávania pred príchodom na akciu?
3. Ako Vám akcia pomohla dosiahnuť Váš cieľ a očakávania?
Veľmi dobre
Dobre
Priemerne
Slabo
4. Celkovo hodnotíte akciu ako
 1234567 
Prínosná       Neprínosnú
5. Prosím ohodnoťte školenie
 Veľmi dobré Dobré Priemerné Slabé
Výkony prednášajúcich    
Vedomosti prednášajúcich    
Pripravené prezentácie    
Prospektové materiály    
6. Prosím určte, ktoré z vymenovaných aspektov sú podľa Vášho názoru dôležité pre akcie (viacero odpovedí je možných)
Obsah prezentácií a kvalita informácií
Schopnosť získať nové praktické zručnosti
Schopnosť získať nové kontakty
Zbehlí a skúsení prednášajúci
Možnosť stráviť príjemný čas s kolegami
7. Ako Vám školenie pomohlo zdokonaliť:
 Veľmi Dobre Priemerne Slabo
Vaše vedomosti    
Praktické zručnosti    
Získanie nových kontaktov    
8. Ktoré témy alebo prednášajúcich by ste chceli počuť na ďalších akciách?
9. Ktorú miestnosť by ste uprednostnili na usporiadanie školenia?
img/sk/user_q8/200053035.jpg
img/sk/user_q8/200053036.jpg
img/sk/user_q8/200053037.jpg
10. Ktoré dni sú pre Vás najvhodnejšie, aby ste sa mohli zúčastniť akcie? (viacero odpovedí je možných)
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nezáleží na dni
11. Iné dôležité poznámky,alebo návrhy