Zna?ky Apple a HP

Tento výskum uskutočňujeme, aby sme zistili ako spoločnosť vníma dve značky - HP and Apple.

Vyplnenie dotazníka zaberie menej ako 10 minút Vášho času.

Ďakujeme za Vašu účasť!
Vložte vaše informácie:
Pohlavie
Vek
Miesto bydliska
Stupeň vzdelania
1. Vaše zamestnanie
Študujem
Pracujem
Pracujem a študujem
Bez zamestnania
Iné
2. Úroveň Vášho mesačného príjmu
Menej ako 200 EUR
201 - 500 EUR
501 - 750 EUR
750 - 1000 EUR
1001 -1500 EUR
1501 - 2500 EUR
Viac ako 2500 EUR
3. Čo je pre Vás dôležité pri nákupe elektroniky? (Prosím zoraďte ich podľa poradia tak, že číslo 1 priradíte najdôležitejšiemu)
  Cena
  Kvalita
  Značka
  Dizajn
  Vlastnosti a technické podmienky
4. Ktoré výrobky značky "Apple" poznáte?
5. Ktoré výrobky značky "HP" (Hewlett-Packard) poznáte?
6. Prosím označte, ktoré vlastnosti sú typické pre značky "Apple" a "HP":
 Apple HP Obidve Žiadna
Pokrokový    
Príjemný    
Zábavný    
Atraktívny dizajn výrobkov    
Prestížny    
Uznávaný    
7. Prosím označte komu "Apple" a "HP" viac vyhovuje:
 Apple HP Obidve Žiadna
Mužom    
Umelcom    
Učiteľom    
Politikom    
8. Do ktorej cenovej skupiny patrí "Apple" a "HP"?
 Apple HP Obidve Žiadna
Veľmi drahé    
Cena odráža kvalitu    
Za niektoré ich produkty by som zaplatil(a) aj viac    
9. Ktorá zo značiek cíti sociálnu zodpovednosť? (zapája sa do diania v spoločnosti, charity a životného prostredia)
Apple
HP
Obidve
Žiadna
10. Pre ktorú spoločnosť by ste chceli pracovať?
Apple
HP
Obidve
Žiadna
11. Predstavte si, že ste v nejakej súťaži vyhrali prenosný počítač. Ktorú značku počítača by ste si vybrali?
Apple
HP
Je mi to jedno