Dotazník "Zna?ky Apple a HP"
Tento výskum uskutočňujeme, aby sme zistili ako spoločnosť vníma dve značky - HP and Apple.

Vyplnenie dotazníka zaberie menej ako 10 minút Vášho času.

Ďakujeme za Vašu účasť!