Dotazník "Skúšky vytrvalosti psa"
Tento anonymný dotazník slúži na vyhodnotenie prípravy, absolvovania a následnej regenerácie po vykonaní skúšok vytrvalosti psa (SVP), 1, 2 a 3 stupňa, ktoré organizuje KCHČSV SR.
Skúšky vytrvalosti majú dlhoročnú tradíciu a sú podmienkou uchovnenia jedincov ČsV na Slovensku. Je pre nás preto dôležité, rozšíriť si obzory ohľadom tejto skúšky, čo všetko na jej úspešné absolvovanie vplýva, ako sa na ňu Vy a Váš pes pripravujete, čo môžeme zlepšiť a v neposlednom rade, aký máte na ňu názor.
Pokyny:
Prosím vyplňte čo najviac otázok, drvivá väčšina je však dobrovoľných. Pre každé absolvovanie jednej skúšky vyplňte jeden dotazník. Aj v prípade nedokončenia skúšky dotazník vyplňte a v príslušnej otázke môžete vybrať hodnotu "nedokončil skúšku", prípadne "stav poranenia psa neumožnil skúšku dokončiť".
Výsledky:
Štatistiky a vyhodnotenia budú k dispozícii čoskoro.