Dotazník "Humor v knihách Harry Potter"
Vážení respondenti,

tento dotazník zisťuje Vaše dojmy pri čítaní pasáží z kníh Harry Potter od autorky J. K. Rowlingovej a je určený ľuďom, ktorí dané knihy čítali. Jeho jadro tvorí 36 otázok, kde na stupnici od 1–5 vyberáte odpoveď, s ktorou sa najviac stotožňujete, pričom pri každej otázke máte aj možnosť vlastnej odpovede (prosím, využívajte ju iba v krajnom prípade, keď sa Vám žiadna z ponúkaných odpovedí nezdá vhodná). Dotazník je anonymný a Vaše odpovede budú použité len vo výskume k mojej bakalárskej práci. Ak by ste po dokončení dotazníka mali akékoľvek otázky či postrehy, napíšte ich do položky 39 a uveďte svoju e-mailovú adresu.

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu.

Andrea Tokárová
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!