Dotazník "Od plánovania až po pôrod CsV"
Tento dotazník bol vytvorený pre lepšie pochopenie priebehu hárania sučky ČsV, krytia, priebehu krytia, gravidity, až po pôrod.
Uvedomujem si, že dotazník je rozsiahly, preto ďakujem za každú odpoveď, ktorá pomôže lepšie pochopiť naše plemeno.

Upozornenie:
-musí ísť o sučku a psa s PP
-vrh riadne registrovaný FCI (žiadne vrhy bez PP!)
-väčšina otázok je dobrovoľných, aby sa podarilo zozbierať aspoň približné info
-pre každú vami vlastnenú sučku, ktorá bola krytá prosím vyplňte dotazník samostatne
-ak krytá nebola, prosím vyplňte dotazník len po otázku č.13


Vyberte si jazyk dotazníka / Choose survey language