Dotazník "Prieskum o použití strojov pri tvarovom opracovaní dreva"
Úlohou prieskumu je zistenie postojov respondentov v špecifickej oblasti tvarového opracovania dreva (rezbárstvo, sochárstvo, dizajn) s použitím strojného vybavenia.