Dotazník "Dodržiavanie užívania antibiotík"
Dobrý deň,
práve začínate čítať dotazník zostavený Svetovou zdravotníckou organizáciou zameraný na súčasné povedomie verejnosti a bežné správanie sa v súvislosti s užívaním antibiotickej terapie.
Antibiotická rezistencia sa vyskytuje prirodzene všade vo svete, ale nesprávne užívanie a zneužívanie liečby u ľudí a zvierat urýchľuje proces šírenia baktérií rezistentných na antibiotiká. V súčasnosti je to jedna z najväčších hrozieb vo svete, ktorá predstavuje riziko pre každú osobu vo svete, keďže môže postihnúť kohokoľvek, v akomkoľvek veku a v akejkoľvek krajine, pričom spôsobujú predĺženie pobytu v nemocnici, zvyšujú náklady na zdravotnú starostlivosť, ohrozujú liečbu infekčných ochorení, podkopávajú ďalšie pokroky v oblasti zdravotníctva a medicíny a v neposlednom rade zvyšujú úmrtnosť.
Dotazník je anonymný a získané údaje budú použité ako podklad pre rigoróznu prácu.
Ďakujem Vám za čas strávený vypĺňaním dotazníka.


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!