Dotazník "Komunitné plánovanie sociálnych služieb v meste Turzovka 2022-2026"
Vážení obyvatelia mesta Turzovka,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na oblasť sociálnych služieb v našom meste. Váš názor je pre nás veľmi cenný. Všetky informácie získané prostredníctvom dotazníka prispejú ku kvalitnejšiemu a adresnejšiemu plánovaniu sociálnych služieb pre všetkých obyvateľov nášho mesta.

Ďakujeme za Váš čas

Spracovateľský tím komunitného plánovania


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.