Dotazník "Dotazník pre knihovníkov pracujúcich s hudobnými dokumentmi"
Dotazník je súčasťou prieskumu hudobného knihovníctva na Slovensku. Otázky sa týkajú predovšetkým katalogizačnej praxe (používaného knižnično-informačného systému, aplikovania katalogizačných pravidiel a pod.), ale aj odborného zázemia a služieb knižnice. Výsledky dotazníka a ich vyhodnotenie bude prezentované na Seminári slovenských a českých knihovníkov v máji 2023 v Bratislave.

Ďakujeme za čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.

Pozn.: Tento dotazník neumožňuje vrátiť sa späť na už zodpovedanú otázku. Ak ju chcete upraviť, odporúčame zrušiť otvorený formulár a vyplniť nanovo. V prípade otázok kontaktujte, prosím, tvorcov dotazníka prostredníctvom: hk@ulib.sk alebo +421 2 20466513.


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!