Dotazník pre zákazníkov

Dobrý deň!
Za účelom vylepšenia kvality našich služieb by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie dotazníka. Znalosť Vašich požiadaviek a potrieb nám pomôže vybudovať služby, ktoré budú viac zamerané na zákazníka a budú podporovať vzájomnú spoluprácu.
Vyplnenie dotazníka zaberie 10 minút vášho času.
Vložte vaše informácie:
Meno, Priezvisko
Vek
Miesto bydliska
Povolanie
1. Ako často využívate naše služby / produkty?
2. Ako dlho už používate naše produkty / služby?
3. Kedy naposledy ste si kúpili náš produkt / službu?
4. Kde najčastejšie používate naše produkty? (viacero odpovedí je možných)
Iné
5. Prosím ohodnoťte náš produkt / službu
 1234567 
Veľmi zlé       Veľmi dobré
6. V porovnaní s tými istými produktami / službami dostupnými na trhu, náš produkt / služba je
7. Odporučili by ste náš produkt / službu iným?
8. Prosím ohodnoťte nové balenie a dizajn produktu
img/sk/user_q7/200065551.jpg
9. Prosím ohodnoťte vašu spokojnosť so stavom našej služby / produktu:
 
Veľmi spokojný
Spokojný
Nespokojný
Cena
   
Kvalita
   
Dostupnosť produktov
   
Zákaznícky servis
   
Doručovacie podmienky
   
10. Ste spokojný s riešením problémovej situácie v prípade, že sa vyskytnú nejaké problémy so službou alebo produktom?
11. Vaše poznámky, sťažnosti alebo návrhy:
Ďakujeme Vám za účasť na dotazníku.
Výsledky čoskoro zhrnieme a oboznámime Vás s nimi.