Dotazník pre zákazníkov

Dobrý deň!
Za účelom vylepšenia kvality našich služieb by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie dotazníka. Znalosť Vašich požiadaviek a potrieb nám pomôže vybudovať služby, ktoré budú viac zamerané na zákazníka a budú podporovať vzájomnú spoluprácu.
Vyplnenie dotazníka zaberie 10 minút vášho času.
Vložte vaše informácie:
Meno, Priezvisko
Vek
Miesto bydliska
Povolanie
1. Ako často využívate naše služby / produkty?
Každý deň
Približne raz za týždeň
Približne raz za mesiac
Menej ako raz za mesiac
2. Ako dlho už používate naše produkty / služby?
Jeden mesiac, alebo menej
1 – 6 mesiacov
Viac ako 6 mesiacov
3. Kedy naposledy ste si kúpili náš produkt / službu?
4. Kde najčastejšie používate naše produkty? (viacero odpovedí je možných)
Doma
V práci
Pri štúdiu
Vo voľnom čase
Iné
5. Prosím ohodnoťte náš produkt / službu
 1234567 
Veľmi zlé       Veľmi dobré
6. V porovnaní s tými istými produktami / službami dostupnými na trhu, náš produkt / služba je
Omnoho lepší
Lepší
Rovnaký
Horší
Omnoho horší
7. Odporučili by ste náš produkt / službu iným?
Áno, určite
Áno, pravdepodobne
Nie
8. Prosím ohodnoťte nové balenie a dizajn produktu
img/sk/user_q7/200065551.jpg
Veľmi sa mi páči
Môže byť
Je to OK, ale chcelo by to nejaké zmeny
Nepáči sa mi
9. Prosím ohodnoťte vašu spokojnosť so stavom našej služby / produktu:
 Veľmi spokojný Spokojný Nespokojný
Cena   
Kvalita   
Dostupnosť produktov   
Zákaznícky servis   
Doručovacie podmienky   
10. Ste spokojný s riešením problémovej situácie v prípade, že sa vyskytnú nejaké problémy so službou alebo produktom?
Zatiaľ neboli žiadne problémy
Väčšinou som spokojný
Nie som spokojný
11. Vaše poznámky, sťažnosti alebo návrhy:
Ďakujeme Vám za účasť na dotazníku.
Výsledky čoskoro zhrnieme a oboznámime Vás s nimi.