Spôsoby nakupovania

Prosíme Vás o účasť na dotazníku o spôsoboch nakupovania potravinových produktov.
Vložte vaše informácie:
Pohlavie
Vek
1. Aké je vaše zamestnanie?
Študent
Zamestnanec
Majiteľ spoločnosti
Hlava domácnosti
Nezamestnaný
2. Stupeň vzdelania
Základná škola
Stredná škola
Vysokoškolský študent
Absolvent vysokej školy
Vyššie univerzitné vzdelanie
3. Váš ročný príjem
Menej ako 5000 EUR
5000 - 10000 EUR
10000 - 15000 EUR
15000 - 25000 EUR
Viac ako 25000 EUR
4. Miesto kde bývate
Mesto
Predmestie
Vidiek
5. Ako často nakupujete potraviny?
Každý deň
Približne 5-krát za týždeň
Približne 3-krát za týždeň
Raz za týždeň
Menej ako raz za týždeň
6. Približne koľko peňazí miniete na jedlo pri jednom nákupe?
Do 10 EUR
10 - 25 EUR
25 - 50 EUR
50 - 75 EUR
75 - 100 EUR
Viac ako 100 EUR
7. Koľko dospelých a koľko detí je vo Vašej domácnosti?
8. Prosím označte dôležitosť nasledujúcich faktorov pri rozhodovaní sa o kúpe produktu.
 Veľmi dôležité Dôležité Priemerne dôležité Nie je dôležité
Cena    
Balenie    
Miestne produkty    
Meno značky    
Reklama    
Chuť    
Kvalita    
Doporučenie inými    
9. Stravujem sa zdravo
 12345 
Nesúhlasím     Súhlasím
10. Ako často nakupujete produkty z týchto kategórií?
 Vždy Často Málokedy Nikdy
Mäso    
Ryby    
Mliečne produkty    
Potaviny z obilnín    
Ovocie, zelenina    
Sladkosti, rýchle občerstvenie    
Voda a limonády    
Alkoholické nápoje    
11. Prosím označte ako veľmi súhlasíte s daným tvrdením:
 Úplne súhlasím Súhlasím Čiastočne súhlasím Nesúhlasím
Mám rád nakupovanie jedla.    
Kvôli rastúcim cenám v poslednej dobe nakupujem menej jedla.    
Veľakrát nakupujem nárazovo.    
Uprednostňujem nakupovanie jedla vo veľkých nákupných strediskách pred nakupovaním v malých, miestnych obchodoch.    
Je iba zopár miest, kde chodím nakupovať jedlo. Nerád mením nákupné miesta.    
Umiestnie obchodu je veľmi dôležité. Najčastejšie nakupujem v najbližších obchodoch, alebo cestou domov.    
Často nakupujem produkty na základe reklamy, alebo mimoriadnych cien.    
Nerád experimentujem. Vyberám si overené a obľúbené produkty.    
12. Označte dôležitosť vymenovaných faktorov pri výbere obchodu (1- najdôležitejšie; 8 – najmenej dôležité)
  Cenová skupina
  Široký výber produktov
  Dobré umiestnenie
  Čistý, dobre zariadený obchod
  Produkty vysokej kvality
  Žiadne rady pri pokladni
  Príjemný zákaznícky servis
  Prestíž obchodu
Ďakujeme za Vaše odpovede. Prajeme Vám príjemný deň!