Výsledky

Štatistiky výsledkov a dáta respondentov sú okamžite dostupné - ihneď ako prvý respondent vyplní dotazník. Takže je jednoduché sledovať stav dotazníka; skontrolovať, kto sa ešte nezúčastnil a opäť mu zaslať pozvánku.
iAnkety.sk poskytuje v každom dotazníku nasledovné údaje:
  • Zhrnutie výsledkov na otázky v dotazníku spolu s grafmi a percentuálnym rozdelením.
  • Prehľad o respondentovi (údaje o každom účastníkovi).
  • Všetky odpovede respondenta (v Exceli).
  • Možnosť šíriť výsledky pomocou špeciálneho odkazu.

Výsledky dotazníka "Hodnotový systém"
Výsledky Respondenti Excel Odoslať výsledky
Uložiť dáta vo formáte Excel
Môžete si stiahnuť a uložiť dáta vo formáte "XLS" pre ďalšie spracovanie v softvéri Excel.
01.
02.
03.